Tin tức

Có bao nhiêu nguyên tử trong cơ thể con người?

(16/06/2018)


Đã bao giờ bạn tự hỏi có bao nhiêu nguyên tử trong cơ thể con người? Đây là tính toán và trả lời cho câu hỏi.

 
 
Câu trả lời ngắn
 
Có khoảng 7 x 1027 nguyên tử trong cơ thể người bình thường. Đây là ước tính cho một nam giới trưởng thành 70 kg. Nói chung, một người nhỏ hơn sẽ chứa ít nguyên tử hơn; một người lớn hơn sẽ chứa nhiều nguyên tử hơn.
 
 
Nguyên tử trong cơ thể
 
Trung bình, 87% nguyên tử trong cơ th��� là hydro hoặc oxy 
 
Carbon , hydro , nitơ và oxy cùng nhau chiếm 99% nguyên tử trong một người. Có 41 nguyên tố hóa học được tìm thấy ở hầu hết mọi người. Số nguyên tử chính xác của các nguyên tố vi lượng thay đổi rất lớn theo tuổi tác, chế độ ăn uống và các yếu tố môi trường. Một số nguyên tố này là cần thiết cho quá trình hóa học trong cơ thể, nhưng những nguyên tố khác (ví dụ chì, urani, radium) không có chức năng được biết hoặc là chất gây ô nhiễm độc hại. Mức độ thấp của các yếu tố này là một phần tự nhiên của môi trường và thường không gây ra vấn đề sức khỏe. Ngoài các phần tử được liệt kê trong bảng, các phần tử theo dõi bổ sung có thể được tìm thấy ở một số cá nhân.
 
 
Tài liệu tham khảo: Freitas, Robert A., Jr., Nanomedicine ,
http://www.foresight.org/Nanomedicine/index.html, 2006.
 
 
Thành phần nguyên tử của một người đàn ông 70 kg
 
 
Thành phần Số nguyên tử
hydro 4,22 x 10 27
ôxy 1,61 x 10 27
carbon 8,03 x 10 26
nitơ 3,9 x 10 25
canxi 1,6 x 10 25
phốt pho 9,6 x 10 24
lưu huỳnh 2,6 x 10 24
natri 2,5 x 10 24
kali 2,2 x 10 24
clo 1,6 x 10 24
magiê 4,7 x 10 23
silicon 3,9 x 10 23
flo 8,3 x 10 22
bàn là 4,5 x 10 22
kẽm 2,1 x 10 22
rubidi 2,2 x 10 21
strontium 2,2 x 10 21
brôm 2 x 10 21
nhôm 1 x 10 21
đồng 7 x 10 20
chì 3 x 10 20
cadmium 3 x 10 20
boron 2 x 10 20
mangan 1 x 10 20
niken 1 x 10 20
lithium 1 x 10 20
bari 8 x 10 19
iốt 5 x 10 19
tin 4 x 10 19
vàng 2 x 10 19
zirconi 2 x 10 19
coban 2 x 10 19
xêzi 7 x 10 18
thủy ngân 6 x 10 18
asen 6 x 10 18
crôm 6 x 10 18
molypden 3 x 10 18
selen 3 x 10 18
beryllium 3 x 10 18
vanadium 8 x 10 17
uranium 2 x 10 17
radium 8 x 10 10

 

Theo: thoughtco.com


<< Quay lại


Reporter :  admin
Source : 


  • x