Tin tức

Định nghĩa thay đổi hóa học trong Hóa học

(23/04/2018)


Sự thay đổi hóa học là gì và cách nhận biết nó
 
 

Định nghĩa thay đổi hóa học

 
Một sự thay đổi hóa học là một quá trình mà một hoặc nhiều chất bị thay đổi thành một hoặc nhiều chất mới và khác nhau. Nói cách khác, một sự thay đổi hóa học là một phản ứng hóa học liên quan đến sự sắp xếp lại các nguyên tử. Trong khi một thay đổi vật lý thường có thể được đảo ngược, một sự thay đổi về mặt hóa học thường không thể, ngoại trừ thông qua các phản ứng hóa học khác. Khi một sự thay đổi hóa học xảy ra, đó cũng là một sự thay đổi trong năng lượng của hệ thống.
 
 
Một sự thay đổi hóa học tạo ra nhiệt được gọi là phản ứng tỏa nhiệt . Thứ hấp thụ nhiệt được gọi là phản ứng thu nhiệt.
 
Còn được gọi là: phản ứng hóa học
 

Ví dụ về thay đổi hóa học

 
Bất kỳ phản ứng hóa học nào cũng là một ví dụ về sự thay đổi hóa học. Ví dụ bao gồm :
 
 • Kết hợp baking soda và giấm (tạo ra bong bóng khí carbon dioxide)
 • Kết hợp bất kỳ axit nào với bất kỳ base nào
 • Nấu một quả trứng
 • Đốt nến
 • Bàn ủi sắt
 • Thêm nhiệt vào hydro và oxy (tạo ra nước)
 • Thức ăn tiêu hóa
 
Trong khi đó, bất kỳ sự thay đổi nào không tạo thành sản phẩm mới là sự thay đổi về mặt hình dáng thay vì thay đổi hóa học. Ví dụ như phá vỡ một ly, nứt mở một quả trứng, và trộn cát và nước.
 

Cách nhận biết sự thay đổi hóa học

 
Thay đổi hóa học có thể được xác định bởi:
 
 • Thay đổi nhiệt độ - Vì có sự thay đổi năng lượng trong phản ứng hóa học, thường có sự thay đổi nhiệt độ có thể đo được.
 • Ánh sáng - Một số phản ứng hóa học tạo ra ánh sáng.
 • Bong bóng - Một số thay đổi hóa học tạo ra khí, có thể được xem là bong bóng trong dung dịch lỏng.
 • Hình thành kết tủa - Một số phản ứng hóa học tạo ra các hạt rắn có thể vẫn còn lơ lửng trong dung dịch hoặc rơi ra như một kết tủa .
 • Thay đổi màu sắc - Một sự thay đổi màu sắc là một chỉ báo tốt cho thấy phản ứng hóa học đã xảy ra. Phản ứng liên quan đến kim loại chuyển tiếp đặc biệt có khả năng tạo ra màu sắc.
 • Thay đổi mùi - Một phản ứng có thể giải phóng một hóa chất dễ bay hơi tạo ra mùi hương đặc trưng.
 • Không thể đảo ngược - Thay đổi hóa học thường khó hoặc không thể đảo ngược.
 • Thay đổi thành phần - Khi quá trình cháy xảy ra, ví dụ, tro có thể được tạo ra. Khi thức ăn thối, sự xuất hiện của nó có thể thay đổi.
 
Lưu ý một sự thay đổi hóa học có thể xảy ra mà không có bất kỳ chỉ số nào được quan sát thấy. Ví dụ, sự gỉ sắt tạo ra nhiệt và thay đổi màu sắc, nhưng phải mất một thời gian dài để thay đổi được hiển nhiên, mặc dù quá trình này đang diễn ra.
 
Các loại thay đổi hóa học
 
Các nhà hóa học nhận ra ba loại thay đổi hóa học: những thay đổi hóa học vô cơ, những thay đổi hóa học hữu cơ và sự thay đổi sinh hóa.
 
Các thay đổi hóa học vô cơ là các phản ứng hóa học không liên quan đến nguyên tố cacbon. Ví dụ về những thay đổi vô cơ bao gồm pha trộn axit và bazơ, quá trình oxy hóa (bao gồm cả quá trình cháy) và các phản ứng oxi hoá khử.
 
Các thay đổi hóa học hữu cơ là những thay đổi liên quan đến các hợp chất hữu cơ (có chứa cacbon và hydro). Ví dụ bao gồm nứt dầu thô, trùng hợp, methyl hóa và halogen hóa.
 
Thay đổi sinh hóa là những thay đổi hóa học hữu cơ xảy ra trong các sinh vật sống. Những phản ứng này được kiểm soát bởi các enzyme và kích thích tố.
 
Ví dụ về các thay đổi sinh hóa bao gồm lên men, chu kỳ Krebs, cố định nitơ, quang hợp và tiêu hóa.
 
Theo: Thoughtco.com

<< Quay lại


Reporter :  admin
Source : 


 • x