Liên hệ
  • * = thông tin bắt buộc
  • (*)
  • (*)
  • (*)

Công ty TNHH Thuong Mai Hoa Chat Nam Binh 

Địa chỉ: 5/5, Đường TX 14, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Điện thoại: 028 37160175 - 028 37165277 - Fax: 028 37165280

Hotline
0905 882 080 (Mr Nhựt) 
0932 345 932 (Mr Việt)

Email:   -