Tin tức

31/07/2018

Bạn có thể uống nước máy, nhưng nó không thích hợp cho hầu hết các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị dung dịch, hiệu chuẩn thiết bị, hoặc làm sạch thủy tinh.

Chi tiết13/07/2018

Hóa học là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Chi tiết27/06/2018

Moscovium là một nguyên tố phóng xạ tổng hợp số nguyên tử 115 có ký hiệu phần tử Mc.

Chi tiết16/06/2018

Đã bao giờ bạn tự hỏi có bao nhiêu nguyên tử trong cơ thể con người? Đây là tính toán và trả lời cho câu hỏi.

Chi tiết31/05/2018

Hữu cơ so với vô cơ trong hóa học

Chi tiết