Tin tức

13/07/2018

Hóa học là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Chi tiết27/06/2018

Moscovium là một nguyên tố phóng xạ tổng hợp số nguyên tử 115 có ký hiệu phần tử Mc.

Chi tiết16/06/2018

Đã bao giờ bạn tự hỏi có bao nhiêu nguyên tử trong cơ thể con người? Đây là tính toán và trả lời cho câu hỏi.

Chi tiết31/05/2018

Hữu cơ so với vô cơ trong hóa học

Chi tiết