Tin tức

23/04/2018

Sự thay đổi hóa học là gì và cách nhận biết nó

Chi tiết31/03/2018

Thành phần cơ thể người như các thành tố và các hợp chất

Chi tiết28/03/2018

Định nghĩa, lịch sử, và ví dụ về quá trình lên men

Chi tiết
20/03/2018

Nước là phân tử dồi dào nhất trên bề mặt trái đất và là một trong những phân tử quan trọng nhất để nghiên cứu về hóa học. Dưới đây là một số điểm về hóa học nước.

Chi tiết