Sản phẩm
Hình
của
product image
  • product image
  • product image

Dung môi Exxsol - D40

Tên sản phẩm: Dung môi Exxsol - D40
CAS no: 64742-48-9
Tên hóa học: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkenes, cyclics, <2%
Tình trạng: Sản phẩm đang có bán tại Nam Bình vui lòng liên hệ 028 37165277 để biết thêm chi tiết

<< Quay lại
Products > 
Các sản phẩm khác


  • x