Sản phẩm
Hình
của
product image
  • product image
  • product image

Dung môi Exxsol - D80

Tên sản phẩm: Dung môi Exxsol - D80
CAS no: 64742-47-8
Tên hóa học: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
 
Tình trạng: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Thương Mại Hóa Chất Nam Bình. Mua  liên hệ: 028 37160175 - Email:
 
Exxsol D80 là một sản phẩm chưng cất dầu khoáng về cơ bản là một aliphatic hydrocarbon. Nó bao gồm các thành phần Naphthenic, Paraffinic và Isoparaffinic. Đây là một dung môi không mùi cao cấp, có thể hoạt động như một sự thay thế lý tưởng cho MTO.
 
Exxsol D80 là dung môi lỏng được sử dụng trong sơn và chất phủ, sản phẩm tiêu dùng, mực in và các ứng dụng hóa học nông nghiệp, cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng tiếp xúc thực phẩm như cán nhôm. Tuy nhiên sản phẩm này có thể là thành phần trong các ứng dụng của người tiêu dùng và sản phẩm thương mại như các dung môi và lớp phủ.
 
Exxsol D80 là một chất dễ cháy, có áp suất hơi tương đối cao và chỉ nên được xử lý nơi thông gió đầy đủ và ở những nơi có nguồn đánh lửa (ví dụ: lửa mở, nguồn tĩnh điện, công tắc đèn không được bảo vệ) 
 
Điểm chớp cháy khoảng 176oF / 80oC.

 


<< Quay lại
Products > 
Sản phẩm thân thiện môi trường
  • x