Sản phẩm
Hình
của
product image
  • product image
  • product image

Dung môi Isopar C

Tên sản phẩm: Dung môi Isopar C
CAS no: 64742-66-8
Tên hóa học: Naphtha (petroleum), light alkylate
Tình trạng: Sản phẩm đang có bán tại Nam Bình vui lòng liên hệ 028 37165277 để biết thêm chi tiết
 
 

<< Quay lại
Products > 
Sản phẩm thân thiện môi trường
  • x