Sản phẩm
Hình
của
product image

Dung môi Isopar H

Tên sản phẩm: Dung môi Isopar H
CAS no: 64742-48-9
Tên hóa học: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics
Tình trạng: Sản phẩm đang có bán tại Nam Bình vui lòng liên hệ 028 37165277 để biết thêm chi tiết
 

 


<< Quay lại
Products > 
Sản phẩm thân thiện môi trường
  • x