Sản phẩm
Hình
của
product image
  • product image
  • product image

Exxsol - D40

Tên sản phẩm: Exxsol - D40
CAS no: 64742-48-9
Tên hóa học: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkenes
 
Tình trạng: Sản phẩm đang có bán tại Công ty TNHH Thương Mại Hóa Chất Nam Bình. Mua Dung môi Exxsol - D40 liên hệ: 02837160175 - Email:
 
Exxsol D40 là dung môi được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và chuyên nghiệp như dung môi quá trình sản xuất, gia công kim loại và sơn phủ. Ứng dụng tiêu dùng, ví dụ để làm sạch chổi sơn, sản phẩm này có thể là một thành phần trong các ứng dụng thương mại và tiêu dùng.
 
Exxsol D40 là vật liệu dễ cháy và chỉ được xử lý nơi thông gió đầy đủ và ở những khu vực không có nguồn đánh lửa (ví dụ: không có ngọn lửa mở, nguồn điện tĩnh hoặc công tắc đèn không được bảo vệ).
 
Điểm chớp cháy khoảng 104oF / 40oC.

<< Quay lại
Products > 
Sản phẩm thân thiện môi trường
  • x