Hỗ trợ - Liên hệ
Hotline

0905 882 080 (Mr Nhựt)

0932 345 932 (Mr Việt)


 

Tin tức
10 sự thật DNA thú vị
Mã DNA hay axit deoxyribonucleic là mã cấu trúc di truyền của bạn...

Hóa học của carbohydrate
Hóa học của carbohydrate các loại, chức năng và phân loại của car...

Định nghĩa và sự kiện Peroxide
Peroxide cũng đề cập đến bất kỳ hợp chất có chứa anion peroxide.

10 sự kiện Plutonium (Pu hoặc số nguyên tử 94)
Bạn có thể biết plutonium là một nguyên tố và plutoni đó là chất ...

Những gì bạn cần biết về Didymium
Đôi khi bạn nghe thấy những từ nghe giống như tên các yếu tố, như...

Tìm hiểu độ pH của hóa chất thông thường
Độ pH là thước đo mức độ axit hoặc Bazơ của một hóa chất khi nó ở...